Vaša privatnost nam je važna. Želimo da se kod nas osjećate sigurno te postupamo u skladu s tim i zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka, posebno novoj europskoj Općoj uredbi o zaštiti podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine. U nastavku Vas informiramo o tome u koje svrhe prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke te kako te postupke možete nadzirati i ostvarivati svoja prava. Našoj izjavi o zaštiti osobnih podataka možete pristupiti i ispisati je u svakom trenutku putem linka Zaštita podataka koji se nalazi na dnu svake stranice naše Internet trgovine.

Naši informatički sustavi su tehničkim i organizacijskim mjerama zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmjene ili širenja Vaših podataka, kao i od gubljenja ili brisanja.

Naziv i kontakt podaci voditelja obrade

Za obradu osobnih podataka kupaca MINI BORA odgovornost snosi:

Dvadeset i treća dimenzija j.d.o.o.
Fraterščica 42a
HR – 10000 Zagreb
tel. 0977356850
e-mail: ured@23dimenzija.hr

Kao kupac ili korisnik naših usluga imate pravo dobiti informacije o postupanju s Vašim osobnim podacima i uputiti zahtjeve za ostvarenje Vaših prava.

Za osnovne informacije ili brze ispravke, kao i za sva druga pitanja ili zahtjeve u svezi s Vašim osobnim podacima, možete nas kontaktirati na ured@23dimenzija.hr

Svrhe i pravna osnova obrade podataka

Možete biti sigurni: Vaše osobne podatke koristimo isključivo u svrhu ispunjena Vaših zahtjeva, sklapanja i izvršenja ugovora te isključivo za vlastiti marketing i ostvarenje drugih legitimnih interesa za poboljšanje našeg poslovanja, kao i radi poštivanja naših pravnih obaveza. Podatke upotrebljavamo samo za utvrđene, jasne, legitimne i očekivane svrhe te ih ne prosljeđujemo i ne koristimo u nepredviđene i neočekivane svrhe.

Obrada se izvodi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i hrvatskim zakonima i propisima.

 • Centralna baza kupaca

Vaše osobne podatke pohranjujemo u našoj centralnoj bazi kada zatražite ponudu ili sklopite ugovor (kupnja, usluge, online narudžba, korisnički profil). Ovisno o vrsti zahtjeva ili ugovora, radi se o sljedećim podacima:

Ime i prezime
Adresa (stanovanja i/ili dostave)
OIB
E-mail adresa
Broj telefona/mobitela
Roba/usluga

Ove podatke obrađujemo u svrhu sklapanja ili izvršenja ugovora s Vama i ispunjenja Vaših zahtjeva. Podaci se također obrađuju na temelju naših legitimnih interesa za poboljšanje poslovanja, sve kako je objašnjeno dalje u tekstu. Podaci su dostupni samo onim djelatnicima u našem poduzeću kojima su nužni za obavljanje posla, kako bismo Vam pružili ugovorene usluge i podršku.

Za sklapanje ugovora potrebni su minimalno Vaše ime, prezime i adresa, kako bismo Vas mogli identificirati. Za izdavanje ponude i izdavanje R1 računa obrtnicima i nositeljima samostalne djelatnosti, potreban nam je i OIB. Kontakt podatke (npr. e-mail adresa) prikupljamo za ispunjenje Vaših zahtjeva (npr. slanje ponude na Vaš zahtjev, potvrda webshop narudžbe, izdavanje e-računa) i izvršenje ugovora (npr. adresa dostave, broj telefona za kontakt).

Svi gore navedeni podaci prikupljaju se kao nužni te bez njih nije moguće sklapanje i ispunjenje ugovora i izvršenje Vaših zahtjeva. Vođenje baze podataka kupaca zasniva se na ostvarenju legitimnih interesa Dvadeset i treće dimenzije za poboljšanje efikasnosti poslovanja i kvalitete uluge, a u to nam olakšava usklađivanje s propisima o zaštiti osobnih podataka vezano za točnost i prenosivost osobnih podataka.

 • Dostava proizvoda naručenih u webshopu

Osobne podatke kontakt osobe za isporuku, tj. ime i prezime, adresu isporuke i broj telefona odnosno mobitela, koje smo dobili od vas potvrdom narudžbe, prosljeđujemo našem partneru za logistiku kako bismo pripremili proizvode iz vaše narudžbe i dostavili ih na adresu prema Vašem zahtjevu. Poslovni partneri ovlašteni su te podatke koristiti i kontaktirati Vas isključivo u svrhu isporuke pojedinačnih pošiljki, sukladno našim uputama. Poslovni partner za logistiku je:

DPD DIREKTNA PAKETNA DISTRIBUCIJA CROATIA d.o.o.
Slatinska 7
10360 Zagreb-Sesvete

 • Kolačići i web analitika

Na našim web stranicama upotrebljavamo kolačiće kako bismo omogućili pojedine tehničke značajke (npr. košarica, navigacija) i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo. Koristimo se i kolačićima koji nam omogućuju web analitiku, tj. analizu uporabe naših stranica, koju izvodimo za poboljšanje kvalitete i sadržaja ponuđenih usluga.

Za obradu ovih podataka u analitičke svrhe koristimo uslugu Google Analytics u oblaku. Sukladno ugovoru s nama, Google ne koristi ove podatke ni u koje druge svrhe i djeluje kao izvršitelj obrade isključivo po našem nalogu. Sukladno svom članstvu u tzv. Štitu privatnosti („Privacy Shield“) – programu suradnje između Europske unije (EU) i Sjedinjenih američkih država (SAD-a), Google poduzima sve potrebne mjere za zaštitu podataka. Davatelj usluge je:

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, California 94043
USA

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Vaše podatke čuvamo dok postoji svrha za čuvanje i obradu:

 • Ugovorna dokumentacija (knjigovodstvene isprave): 11 godina (propisi o računovodstvu)
 • Informativne ponude: 5 godina
 • Bankovni podaci: do zatvaranja
 • Osobni podaci korisničkog profila: do zatvaranja/gašenja profila
 • Upiti i pritužbe: 5 godina
 • Videosnimke: 30 dana od nastanka (iznimno duže za potrebe provođenja pravnog postupka, do njegovog pravomoćnog okončanja)

Izuzev slučajeva za koje je to drugačije naznačeno, razdoblje čuvanja počinje krajem kalendarske godine u kojoj je dana ponuda ili je kupoprodajni ugovor ispunjen.

Ako za neku vrstu podataka, koji su potrebni za izvršenje kupoprodajnog ugovora, postoji porezna obveza, razdoblje čuvanja se proširuje na 10 godina sukladno poreznim propisima i u tom razdoblju je obrada tih podataka ograničena.

Ukoliko se isti podaci upotrebljavaju za više različitih svrha, čuvamo ih do isteka kasnijeg roka čuvanja, prestajemo ih upotrebljavati za druge svrhe za koje je kraći rok čuvanja istekao. Nakon isteka razdoblja čuvanja podataka, Vaše podatke koji više nisu potrebni, brišemo ili uništavamo na siguran način. Kada brisanje podataka (npr. strukturirani podaci u bazama podataka) nije primjereno iz tehničkih ili drugih razloga, podaci se, ovisno o njihovoj prirodi i kontekstu obrade, anonimiziraju (čine trajno i potpuno neprepoznatljivim) ili se na drugi siguran način stavljaju izvan uporabe, uz primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera.

Prava ispitanika

Vezano za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka, osiguravamo Vam sljedeća prava:

 • Pravo na pristup
 • Pravo na ispravak
 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)
 • Pravo na ograničenje obrade
 • Pravo na prenosivost podataka
 • Pravo na prigovor

Pravo na pristup

Imate pravo dobiti od nas potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na Vas te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka, razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, informacije o Vašim pravima i izvorima podataka ako nisu prikupljeni od Vas.

Ako se Vaši podaci prenose i obrađuju izvan EU, imate pravo na informaciju o odgovarajućim zaštitnim mjerama.

Kad je to moguće, možete dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.

Pravo na ispravak

Imate pravo ishoditi od nas ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose, a koji smo dužni provesti bez nepotrebnog odgađanja. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

Imate pravo ishoditi od nas brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, bez nepotrebnog odgađanja, ako ne postoji zakonit razlog za daljnju obradu tih podataka s naše strane (primjerice, ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su obrađivani). Ako takav zakonit razlog ipak postoji, o tome ćemo Vas detaljno informirati u sklopu odgovora na Vaš zahtjev za brisanjem.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade Vaših osobnih podataka u sljedećim situacijama: ako osporavate točnost; ako obrada nije zakonita, a protivite se brisanju; ako ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a nama nisu potrebni za obradu; ako ste uložili prigovor vezano za obradu Vaših osobnih podataka i čekate potvrdu.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo podatke koji se odnose na Vas i koje ste nam pružili zaprimiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu i prenijeti ih drugom pružatelju usluga tj. voditelju obrade podataka, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: obrada se temelji na Vašoj privoli ili na ugovoru i uz to se provodi automatiziranim putem.

Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka imate pravo na izravni prijenos podataka od nas drugome voditelju obrade, ako je to tehnički izvedivo.

Pravo na prigovor

Ako se obrada Vaših osobnih podataka zasniva na ostvarenju naših legitimnih interesa, imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na takvu obradu osobnih podataka u mjeri u kojoj se obrada odnosi na Vaše podatke. Ako uložite takav prigovor:

 • vezano za izravni marketing – nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke u svrhu izravnog marketinga;
 • vezano za druge slučajeve legitimnog interesa – nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke u svrhu na koju se prigovor odnosi, osim u slučaju da dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva

Kontakti: Kako možete ostvariti svoja prava

Za sva pitanja i zahtjeve u svezi s Vašim osobnim podacima, molimo kontaktirajte naše koordinatore zaštite podataka na e-mail: ured@23dimenzija.hr

Vaše upite i zahtjeve obradit ćemo bez nepotrebnog odgađanja i u skladu sa zakonskim obavezama te ćemo  Vas informirati o mjerama koje smo poduzeli.

Dopune i izmjene

Ova izjava i zaštiti podataka može se povremeno mijenjati kako bismo je uskladili sa stvarnim stanjem i zakonskim propisima. U slučaju značajnijih izmjena, poduzet ćemo odgovarajuće mjere da vas pravovremeno i na primjeren način obavijestimo i svim takvim dopunama i izmjenama.